Geolokalizacja, a płatności

Geolokalizacja to możliwość śledzenia miejsca pobytu urządzenia, a co za tym idzie jego właściciela, za pomocą GPS, wież telefonii komórkowej, punktów dostępu WiFi lub ich kombinacji. Ponieważ urządzenia są używane przez osoby indywidualne, geolokalizacja wykorzystuje systemy pozycjonowania do śledzenia miejsca pobytu danej osoby podając współrzędne szerokości i długości geograficznej lub, bardziej praktycznie, adres fizyczny. Zarówno urządzenia mobilne, jak i stacjonarne mogą korzystać z funkcji geolokalizacji.

Geolokalizacja, a usługi finansowe
Geolokalizacja jest szczególnie przydatna w przypadku usług finansowych. Instytucje finansowe oferujące klientom aplikacje mobilne, których użytkownicy mają włączone śledzenie lokalizacji, mogą porównywać lokalizację telefonu klienta z lokalizacją transakcji dokonanej jego kartą, wykrywając w ten sposób kradzież karty. Jeśli te dwie lokalizacje nie są zgodne, oszustwo może zostać natychmiast wykryte, a karta zablokowana. Jeśli te dwie lokalizacje są zgodne, klient może uniknąć zakłóceń w działaniu usług, które normalnie mogą wystąpić, gdy operator karty płatności wykryje nietypową aktywność karty.

Zagadnienia związane z geolokalizacją i prywatnością
Ze wzrostem popularności geolokalizacji wiążą się kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Podczas korzystania z urządzenia lub aplikacji, które umożliwiają geolokalizację, ważne jest, aby konsumenci zrozumieli, w jaki sposób dane te są wykorzystywane i komu są udostępniane. Aby mogli chronić swoją prywatność i bezpieczeństwo. Firmy korzystające z danych geolokalizacyjnych muszą się upewnić, że takie informacje są chronione, aby pracownicy nie mieli dostępu do wrażliwych danych i nie mogli wykorzystać ich w nieodpowiedni sposób. Klienci chcą również unikną sytuacji, w których dane geoloklizacyjne udostępnione w jednym celu np. dla większej wygody korzystania z bankowości elektronicznej, są ponownie wykorzystywane do celów promocyjnych bez ich wiedzy i zgody. 

Firmy świadczące usługi finansowe, które chcą utrzymać zaufanie swoich klientów, muszą uświadomić im dokładnie, w jaki sposób wykorzystywane są ich dane geolokacyjne. Na przykład aplikacja może poinformować użytkownika o tym, w jaki sposób będą używane dane geolokalizacyjne, gdy ten otwiera ją po raz pierwszy po zainstalowaniu, a następnie pozwolić zrezygnować z udostępniania swojej lokalizacji lub korzystania z aplikacji w ogóle, jeśli nie jest on zadowolony z polityki firmy. Użytkownicy powinni również być informowani o tym, czy aplikacja pozwoli im usunąć historię geolokalizacji po fakcie.Bez tego zaufania dalsze wysiłki na rzecz wdrożenia technologii geolokalizacji mogą nie przynieść zamierzonych rezultatów. 

 

Kategorie: Rynek płatności,