Sprzedawco nie daj się nabić w butelkę. O tym, jak bezpiecznie akceptować płatności kartą.

Polacy są coraz bardziej świadomi korzyści, jakie niosą ze sobą płatności kartowe, zarówno te dokonywane w sklepach tradycyjnych, jak i w branży e-commerce. Wiele mówi się o bezpieczeństwie transakcji za pośrednictwem kart płatniczych, jednak problem najczęściej rozpatrywany jest z perspektywy klientów. Tymczasem bezpieczeństwo płatności tego typu jest ważnie nie tylko z punktu widzenia posiadaczy kart, ale również sprzedawców, którzy w wyniku niezgodnych z prawem transakcji kartowych ponoszą wysokie koszty. 

Nie tylko klienci powinni uważać na bezpieczeństwo płatności za pomocą karty
Odpowiedzialność za transakcję spoczywa na jej dwóch stronach. Ostrożność musi zachować zarówno użytkownik karty, jak i sklep lub punkt usługowy, który przyjmuje płatność. Klienci mają większy komfort. Jeżeli tylko dopełnią formalności, mogą liczyć na zwrot utraconych środków z banku. Chroni ich procedura chargebacku, czyli obciążenia zwrotnego. Brak rozwagi ze strony sprzedawcy natomiast, może go słono kosztować. 

Kilka zasad zwiększających bezpieczeństwo w trakcie akceptowania płatności kartą
Warto, aby sprzedawcy kierowali się kilkoma podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przede wszystkim, pamiętajmy o tym, że niepodpisaną kartą nie można dokonywać płatności. Wystarczy krótki rzut oka na pasek na odwrocie karty, aby stwierdzić, że brakuje na nim stosownego podpisu. W takiej sytuacji osoba obsługująca klienta powinna poprosić o jego złożenie oraz uwierzytelnienie dokumentem tożsamości ze zdjęciem. 

Zdarza się, że posiadacze kart podpisują się niewyraźnie albo składają podpis drukowanymi literami. W takiej sytuacji sprzedawca może poprosić o dokument tożsamości, aby porównać dane w nim zawarte z danymi na karcie. Specjalnym rodzajem kart są karty upominkowe. Na nich bardzo często nie jest umieszczane nazwisko posiadacza. W tym przypadku konieczne jest sprawdzenie, czy karta jest podpisana. 

Sprzedawca w określonych sytuacjach ma prawo odmowy przyjęcia karty. Może to zrobić, gdy podpis jest nieczytelny albo na pasku widoczne są jakieś ślady ingerencji np. odklejania. Powinien także obejrzeć kartę pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W ten sposób bardzo łatwo można znaleźć ślady świadczące o podrobieniu karty. 

Kolejna, niezwykle ważna zasada, to konieczność sprawdzenia zgodności danych na karcie z danymi, które pojawiają się na terminalu. Można to zrobić zarówno w momencie wprowadzania karty do terminala, jak i na potwierdzeniu transakcji. 

Obowiązkiem sprzedawcy jest stworzenie takich warunków transakcji, aby dane karty były zabezpieczone. Często zdarza się, że terminal jest umieszczony w takim miejscu, że wszystkie osoby stojące w kolejce za klientem dokonującym płatności mogą z łatwością dostrzec wpisywany przez niego numer PIN. Tak sytuacja jest niedopuszczalna. 

Kategorie: Sklep internetowy,