Wspólnoty mieszkaniowe

30 kwietnia 2015

Wymiana okien a prawa wspólnoty mieszkaniowej

 Najemca lokalu ma w obowiązku przywrócić do stanu poprzedniego wyglądu elewacji budynku. Jest to zgodne z uchwałą z dnia  21 listopada 2013 r. (III CZP 65/13). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wspólnota...

22 kwietnia 2015

Zarządzanie zamkniętymi osiedlami

  Od lat w Polsce mamy do czynienia ze wzrostem ilości budowanych zamkniętych osiedli z wewnętrzną infrastrukturą. Wiele zarządców zadaje sobie pytanie, czy w ogóle da się zarządzać takim osiedlem.  ...

19 kwietnia 2015

Wynagrodzenie zarządcy i garaż wielostanowiskowy

  Prawie zawsze w ofercie zarządzania nieruchomością potencjalni administratorzy załączają informację, że ich praca będzie wykonywana w zamian za wynagrodzenie liczone od metrów kwadratowych powierzchni...

18 kwietnia 2015

Nadbudowa we wspólnocie

1. Procedura nadbudowy             Pierwszy etap: uzyskanie pozwolenia wspólnoty mieszkaniowej. Czynnością przekraczającą zwykły zarząd jest decyzja o przebudowie...

16 kwietnia 2015

Zarządzanie nieruchomościami postkomunalnymi

Czy zarządzanie obiektami postkomunalnymi rodzi jakieś trudności formalno-prawne? Na jakie rzeczy trzeba zwracać uwagę po przejęciu zarządzania  takiego rodzaju wspólnoty – pyta czytelnik.   Intensywna...